Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating [email protected]

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas

Y Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Y Cylch Cyfarfod Nesaf

Dydd Sadwrn  Mis Mehefin 15ed. 2020

Caerdydd

yn cychwyn am 11:00

coffi am 10:30

 

Dyddiadau 2020

  • Caerdydd - 15 Mehefin

Y Noddfa - 19 Hydref

 

 

IMG_4279

Aelodau o'r Cylch Catholig ym Machynlleth 2017

Cinio Bangor 2

Amser cinio ym Mangor 2018

Cofnodion 12/10/19

Cofnodion / Minutes