Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas encil

Ffôn 01446 772888 neu ebost carys@caerdelyn.com

 

Encil / Retreat

Encil Y Cylch -

 

 

Cyswllt - Carys Whelan 01446 772888  

 

   carys@caerdelyn.com