Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas

Litwrgi’r Gair gyda Chymun Ysbrydol

 

 

Yn anffodus, mae problemau technegol wedi taro ni

ac nid yw gwasanaeth yr wythnos hon ar gael yma.

Diolch am eich dealltwriaeth